Số hóa các địa điểm du lịch bằng công nghệ 3D thực tế ảo

Số hóa các địa điểm du lịch bằng công nghệ 3D thực tế ảo

Với sự phát triển du lịch và nhu cầu du lịch của du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam. Việc giới thiệu thông tin, hình ảnh các địa điểm du lịch tới du khách là 1 phần quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm thực tế.