Trợ lý ảo và ứng dụng

Trợ lý ảo và ứng dụng

Một số trợ lý ảo sẽ được tích hợp sâu vào trong hệ điều hành của các thiết bị điện tử, vậy nên khả năng thao tác lệnh của các trợ lý ảo nhờ đây cũng được mở rộng ra. Với một số mẫu nhà smarthome hiện tại, việc sử dụng một trợ lý ảo sẽ giúp gia chủ có thể ra lệnh, điều khiển một cách tiện lợi và nhanh nhất.

Quảng cáo Google Adwords

Quảng cáo Google Adwords

Google Adwords là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp cận chính xác những người quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp.

Lắng nghe mạng xã hội

Lắng nghe mạng xã hội

  • Đáp ứng đầy đủ về chức năng, hiệu năng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã ban hành.
Cổng thông tin du lịch thông minh

Cổng thông tin du lịch thông minh

Cổng thông tin du lịch có chức năng kết nối nhà quản lý, người dân, du khách và doanh nghiệp. Đây là địa chỉ để cơ quan quản lý Nhà nước giám sát, điều hành, tương tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch; các doanh nghiệp du lịch tăng cường liên kết, kết nối; các đối tượng khách du lịch tiềm năng của địa phương có cơ hội tìm hiểu về những nét đẹp độc đáo, khác biệt của địa phương du lịch